dfsaude.blogspot.com.br
Den norske Anders Behring Breivik som drepte 77 mennesker, for det meste unge, ikke har begått en forbrytelse mot mennesker, men mot menneskeheten.
De ti bud, navnet gitt til et sett av ti lover som ifølge Bibelen, oppsummerer loven gitt av Gud understreker begrepet “Du skal ikke slå i hjel” fordi drepe et menneske er det samme som å drepe det som vi lignelse, skaperen av universet og alt som er i den. Behring hevdet forsvare den etniske renhet av landet, og anklager regjeringen og Arbeiderpartiet medlemmer av “hvite forrædere”. Ekstremistisk høyre, Anders Behring Breivik, er ikke annet enn avskum sosialt vesen uten lys, personifiseringen av Satan opptrer som den røde hesten beskrevet i Åpenbaringen.
Verden vil være bedre uten deres tilstedeværelse blant oss.

Dies Anders Behring Breivik, a name to be forgotten in our lives forever

The Norwegian Anders Behring Breivik that killed 77 people, mostly young, did not commit a crime against people but against humanity.
The Decalogue, the name given to a set of ten laws that according to the Bible, summarizing the law given by God emphasizes the term “Thou Shalt Not Kill” because killing a human being is the same thing as kill that which we likeness, creator of the universe and all that is therein. Behring claimed defend the ethnic purity of their country, accusing the government and the Labour Party MEMBERS of “white traitors”. Extremist right, Anders Behring Breivik, is nothing but scum social creature without light, personification of Satan acting as the red horse described in Revelation.
The world will be better off without their presence among us.